Ubezpieczenie podmiotu z branży górniczej

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
ubezpieczenie podmiotu z branży górniczej

Ubezpieczenie podmiotu z branży górniczej

Od czego rozpocząć kompleksowe ubezpieczenie podmiotu z  branży górniczej? Jak dobrze ubezpieczyć kopalnię / podwykonawcę pracującego „na dole” / producenta maszyn górniczych / itp.?

Na początku, brokerzy z naszej kancelarii wykonają dla Twojej firmy m.in: 

 • audyt fizyczny w siedzibie (m.in. dokumentując procesy, zabezpieczenia PPOŻ oraz świadcząc doradztwo co należy skorygować „na już”),
 • analizę dokumentacji związanej z bezpieczeństwem,
 • analizę potrzeb klienta,
 • analizę dotychczas zawartych polis ubezpieczeniowych,
 • analizę posiadanego majątku, zawartych umów/kontraktów, specyfiki prowadzonej działalności,
 • wstępną kalkulację budżetu na program ubezpieczenia.

Tym samym najczęściej nie będzie możliwe, abyśmy przyjechali na pierwsze spotkanie z nowym klientem z gotową ofertą – wszyscy chcemy bowiem doprowadzić do zawarcia działających polis ubezpieczeniowych.

Im więcej wiemy o Twojej firmie, tym łatwiej dopasować nam dla niej kompleksowy program ubezpieczenia oraz ustalić sprawne procesy obsługi ubezpieczeń.

 

Program ubezpieczenia firmy górniczej

Mając powyższy zestaw informacji oraz dokumentów możemy przystąpić do przygotowania kompleksowego programu ubezpieczenia podmiotu z branży górniczej. Jako brokerzy ubezpieczeniowi wysyłamy do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku tzw. zapytanie / slip brokerski. W przypadku podmiotów stosujących Prawo Zamówień Publicznych pomagamy natomiast stworzyć kompletny SIWZ oraz uczestniczymy w komisji przetargowej.

W dużym uproszczeniu program ubezpieczenia firmy górniczej można podzielić na:

 • polisy zabezpieczające mienie firmy (zarówno na powierzchni jak i „na dole”)
 • polisy zabezpieczające odpowiedzialność cywilną firmy,
 • polisy związane z zatrudnionymi pracownikami,
 • ubezpieczenia finansowe (w tym m.in.: gwarancje ubezpieczeniowe).

 

ubezpieczenie podmiotu z branży górniczej

 

Ubezpieczenia majątkowe w firmie górniczej

W części majątkowej programu ubezpieczenia podmiotu z branży górniczej warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni (zabezpieczając tym samym posiadane budynki, budowle, stany magazynowe, maszyny, wyposażenie itd.),
 • ubezpieczenie mienia pod ziemią (w tym. kombajnów, ładowarek, sprężarek, podziemnych budowli itp.),
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego / pomiarowego (szczególnie kluczowe w przypadku sprzętów do 6-7 lat o znacznej wartości),
 • ubezpieczenie floty samochodowej (lub pojedynczych samochodów),
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń/awarii (zapewniając tym samym kompleksową ochronę parku maszynowego),
 • ubezpieczenie CARGO (o ile dochodzi do ryzyka uszkodzenia mienia w transporcie),
 • ubezpieczenie CYBER (zapewniające ochronę w przypadku m.in. ataku hackerskiego),
 • ubezpieczenie placu budowy (np. w przypadku rozbudowy siedziby).

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Ubezpieczenia OC w firmie górniczej

W „części OC” programu ubezpieczenia podmiotu z branży górniczej warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy (zarówno w związku z prowadzoną działalnością, jak i produktem wprowadzanym na rynek czy posiadanym mieniem; kluczowe jest, aby polisa obejmowała również szkody „pod ziemią”),
 • ubezpieczenie product recall (czy to jako rozszerzenie ogólnej polisy OC firmy czy jako dedykowane ubezpieczenie),
 • ubezpieczenie szkód w środowisku (czy to jako rozszerzenie ogólnej polisy OC  firmy czy jako dedykowane ubezpieczenie),
 • ubezpieczenie z tytułu czynności zawodowych (kluczowe będzie rozpoznanie czy takowe ryzyko występuje),
 • ubezpieczenie D&O (w przypadku członków zarządu / osób decyzyjnych w spółkach kapitałowych, spółdzielniach, fundacjach).

 

ubezpieczenia górnictwo

 

Ubezpieczenia osobowe w firmie górniczej

W „części osobowej” programu ubezpieczenia podmiotu z branży górniczej warto uwzględnić m.in.:

 • grupowe ubezpieczenie na życie pracowników (dobre ubezpieczenie grupowe zapewni wsparcie pracownikom oraz ich rodzinom, kluczowe jest zatem objęcie tą polisą również zdarzeń „pod ziemią”),
 • ubezpieczenie zdrowotne / prywatną opiekę medyczną (jest to często spotykany pozapłacowy element wynagrodzenia pracowników),
 • grupowe ubezpieczenie NNW (dodatkowe wsparcie dla pracowników po wypadkach; bardzo często wymagana polisa dla pracowników zjeżdżających „na dół”),
 • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (oczywiście tylko wtedy, kiedy pracownicy wyjeżdżają na zagraniczne delegacje).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Ubezpieczenia finansowe w firmie górniczej

W „części finansowej” programu ubezpieczenia podmiotu z branży górniczej warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie należności handlowych (może okazać się przydatne zarówno w przypadku zabezpieczenia stałych kontrahentów, jak i jednorazowo dużych kontraktów),
 • gwarancje ubezpieczeniowe (zarówno wadia, jak i gwarancje kontraktowe tj. należytego wykonania umowy czy usunięcia wad i usterek można zabezpieczać w formie ubezpieczenia).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Obsługa, serwis brokerski

Zawarcie dobrego i kompleksowego programu ubezpieczenia to jedno, jego sprawna obsługa to drugie. Dlaczego warto powierzyć obsługę ubezpieczeń Twojej firmy właśnie nam?

 • wynegocjujemy najlepszy możliwy program ubezpieczenia w założonym budżecie
 • pomożemy usprawnić i uprościć obsługę ubezpieczeń w Twojej firmie
 • pomożemy w stworzeniu wykazów mienia do polis oraz oszacowaniu odpowiednich sum ubezpieczenia (m.in. w oparciu o tabele SEKOCENBUD)
 • przygotujemy listę zagadnień i dokumentów do sprawdzenia przez BHP-owca
 • zgłosimy szkodę, przejmiemy cały proces jej likwidacji aż do wypłaty odszkodowania
 • w ciągu max 1 dnia roboczego odpowiemy na każde zapytanie/maila/telefon
 • jeśli stosujesz PZP przygotujemy SIWZ, wspomożemy pracę komisji i usprawnimy organizację przetargów

 

Jesteśmy do dyspozycji 

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowe ubezpieczenie podmiotów z branży górniczej. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu klientów o czym świadczą m.in. nasze referencje.

Posiadamy know-how dotyczące ubezpieczania różnych podmiotów tj. kopalnie, podwykonawcy kopalni, producenci maszyn górniczych, dozór górnictwa itp.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.