Jak dobrze ubezpieczyć firmę?

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
Jak dobrze ubezpieczyć firmę?

Jak dobrze ubezpieczyć firmę?

Oferta ubezpieczeń dla biznesu na polskim rynku jest szeroka, stąd będąc przedsiębiorcą możesz zadawać sobie pytanie „Jak dobrze ubezpieczyć firmę?”. 

Najbardziej popularnymi ubezpieczeniami dla firm na rynku są aktualnie:

 

Pełną ofertę ubezpieczeń dla firm znajdziesz tutaj:
https://brokerzyslascy.pl/pelna-oferta/

 

 

Z kim ubezpieczyć firmę?

Firmę można ubezpieczyć kontaktując się bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowymi, korzystając z usług agenta lub korzystając usług z brokera ubezpieczeniowego, który zbada cały rynek ubezpieczeniowy w poszukiwaniu atrakcyjnej oferty dla firmy.

Warto zaznaczyć, że obsługa świadczona przez agenta i brokera jest bezpłatna i nie wpływa ona na wysokość składki ubezpieczeniowej! Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy głównie od poziomu ryzyka szkód w twojej firmie oraz od twojej historii szkodowości.

 

…a może oferta bezpośrednio od ubezpieczyciela?

Ubezpieczając firmę bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym jako przedsiębiorca:

 • Prowadzisz negocjacje,
 • Dostarczasz wymaganych informacji,
 • Zapoznajesz się z zapisami umowy (Ogólne Warunki Ubezpieczenia),
 • Kształtujesz umowę stosując odpowiednie klauzule ubezpieczeniowe.

Korzystając z usług pośrednika ubezpieczeniowego twoje działania ograniczają się do okazyjnego kontaktu z nim, aż do momentu przedstawienia przez niego rekomendowanej oferty.

 

Czy warto ubezpieczać firmę bezpośrednio u ubezpieczyciela czy lepiej skorzystać z usług pośrednika?

Ubezpieczenie firmy to złożony temat, a wyłączenia w umowach mogą sprawić, że mimo dokładnej analizy i przekonania, że wszystkie ryzyka są objęte ochroną All Risks, nadal znajduje się lista ryzyk, która standardowo jest wyłączona z ochrony. Dlatego tak istotna jest znajomość rynku i posiadanie wiedzy na temat ubezpieczeń, aby dostosować polisę do specyfiki prowadzonej działalności. Choć każdy może ubezpieczyć swoją firmę, pełne jej zabezpieczenie wymaga już specjalistycznej wiedzy.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |

 

Autor


Bartosz Pękala // Asystent brokera //  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.