Zachowanie poufności przez brokera ubezpieczeniowego

Ten post przeczytasz w: < 1 minut
Zachowanie poufności przez brokera ubezpieczeniowego

Zachowanie poufności przez brokera ubezpieczeniowego – czy to możliwe?

Nie tylko możliwe, ale i konieczne – takowy obowiązek na pośredników ubezpieczeniowych narzucił bowiem ustawodawca:

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Zachowanie poufności przed rozpoczęciem współpracy

Oczywiście zanim owe czynności brokerskie zostaną podjęte, często dochodzi do wymiany wielu dokumentów oraz informacji między nami oraz naszymi nowymi klientami. Niejednokrotnie klient prosi o przygotowanie analizy posiadanych aktualnie polis, jednak obawia się przekazać brokerowi kompletnych danych na ten temat.

Jako kancelaria brokerska priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa oraz poufności, dlatego też na początkowym etapie rozmów stosujemy tzw. umowy NDA, czyli umowy o zachowanie poufności. W ten sposób zarówno klient, jak i nasi brokerzy mają pewność, iż wszelkie dokumenty, wnioski, analizy pozostają tylko między stronami owej umowy.

 

Zachowanie poufności w trakcie współpracy

Brokerzy ubezpieczeniowi wysyłają w imieniu swoich klientów zapytania do towarzystw ubezpieczeniowych. Zapytania zawierają konkretne informacje na temat danej firmy, w tym jej stanu majątkowego, zatrudnienia, podziału przychodów, zabezpieczeń itp. Jest to jednak zupełnie normalna praktyka na rynku ubezpieczeniowym, gdzie każdy z uczestników negocjacji ma obowiązek zachowania poufności co do pozyskanych informacji.

Warto być transparentnym wobec ubezpieczycieli, gdyż często większa ilość informacji pozwala na lepszą ocenę ryzyka i bardziej efektywne negocjacje. 

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy 

Nie warto obawiać się otwartej współpracy z profesjonalną kancelarią brokerską. Specyfika naszej działalności, wieloletnie relacje z klientami determinują konieczność zachowania dyskrecji oraz wykorzystywania pozyskanych informacji tylko w interesie klienta (i tylko w celach „ubezpieczeniowych”).

Broker ubezpieczeniowy Katowice tel. 514-674-600   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.