Dlaczego warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
Dlaczego warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym?

Dlaczego warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym?

Rynek ubezpieczeń jest szerokim sektorem oferującym wiele produktów. Jak więc efektywnie nawigować po tym obszarze działalności? Bez specjalistycznej wiedzy trudno jest oddzielić propozycje wartościowe dla naszego przedsiębiorstwa od tych, które nie spełniają naszych oczekiwań. W tym miejscu z pomocą przychodzi broker ubezpieczeniowy. Jego zadaniem jest przeprowadzenie analizy i oceny potrzeb klienta, a następnie dopasowanie dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Dzięki jego pomocy nie musisz się martwić o kwestie negocjacji jak najlepszych ofert, pilnowania rocznic czy wyceny twojego budynku – czas ten możesz wykorzystać na rozwój swojej firmy.

 

Kim jest broker ubezpieczeniowy

Broker to pośrednik ubezpieczeniowy pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi, a klientem. Jest to osoba z dużą wiedzą i co najmniej dwuletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej oraz z zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie tzw. czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń. Jego czynności opierają się m.in. na:

 • zawieraniu umów,
 • doradzaniu
 • udzielaniu pomocy (np. po szkodzie) na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa.

 

Dlaczego warto współpracować z doświadczonym brokerem?

 

broker ubezpieczeniowy

 

1. Niezależne spojrzenie

Pierwszym i jednym z kluczowych powodów, dla których warto zwrócić się o pomoc do brokera ubezpieczeniowego, jest fakt, że reprezentuje on klienta, a nie ubezpieczyciela. Współpraca z brokerem wymaga podpisania pełnomocnictwa, na bazie którego broker podejmuje czynności brokerskie. Za każdy błąd odpowiada osobiście – w przeciwieństwie do agenta wyłącznego, za którego odpowiada zakład ubezpieczeń (czyli jego mocodawca).

Prawnym obowiązkiem brokera jest przedstawienie rzetelnej rekomendacji. Na wczesnym etapie współpracy broker przeprowadza analizę potrzeb klienta, na której to później bazuje ustalając sumy ubezpieczenia, odpowiednie klauzule i udziały własne – dążąc do przygotowania najlepszego możliwego zakresu według wymagań klienta. Przeprowadza bowiem szczegółową analizę w której zawiera się często:

 • Audyt (wizyta w firmie),
 • Badanie potrzeb (poprzez formularz, zapytania, rozmowę)
 • Przegląd zawartych umów ubezpieczeniowych,
 • Analiza dokumentacji (m.in. środków trwałych firmy, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, operatów szacunkowych, książek obiektu budowlanego)

 

2. Oszczędność czasu

Doświadczeni brokerzy sprawnie poruszają się po OWU, tym samym oszczędzając czas przedsiębiorcy na szczegółowe porównanie ofert, ich warunków oraz klauzul.

 

3. Bezpłatna obsługa

Warto zaznaczyć, że korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta. Broker otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od towarzystw ubezpieczeniowych za przeprowadzoną transakcję, klient więc nie musi obawiać się ukrytych opłat. Co więcej, korzystanie z usług brokera nie wpływa na cenę polisy – ta sama polisa, zawarta bezpośrednio z towarzystwem lub poprzez agenta ubezpieczeniowego, będzie kosztowała dokładnie tyle samo.

 

4. Profesjonalizm i szeroki zakres wiedzy

Współpraca z brokerem otwiera dostęp do jego wiedzy, doświadczeń oraz ekspertyz. Napotkałeś problem ubezpieczeniowy w swojej firmie, na który nie znajdujesz odpowiedzi lub którego nie jesteś w stanie zrozumieć samodzielnie? Dzięki relacji z twoim brokerem możesz liczyć na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i uzyskanie porady jako część waszej współpracy. Broker może ci pomóc także przejść przez proces likwidowania szkody, gdy owa wystąpi – reprezentuje Ciebie przed towarzystwem ubezpieczeniowym.

 

5. Poufność

Odpowiednie zapisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń regulują odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego w zakresie zachowywania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków – słowem, twoje dane są bezpieczne.

 

6. Maksimum ochrony

Współpraca z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym daje gwarancję, że każdy dokument zostanie poddany analizie, aby dopasować ochronę ubezpieczeniową do specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności. Poza stosowaniem standardowych umów, broker wprowadza rozszerzenia do polisy w postaci klauzul – mogą pokrywać one wyłączenia z podstawowego zakresu ochrony. Dodatkowo przy użyciu odpowiednich narzędzi i dokumentów (np. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, książka obiektu budowlanego) jest on w stanie oszacować wartość ubezpieczanego budynku czy maszyny.

 

Podsumowanie

Współpraca z brokerem ubezpieczeniowym jest znaczącą pomocą dla firm, które chcą upewnić się, że są odpowiednio ubezpieczone. Dzięki ich wsparciu można uniknąć niedoubezpieczenia i mieć pewność, że firma jest zabezpieczona na wypadek różnych sytuacji. Dla osób, które nie mają czasu lub wiedzy na zrozumienie skomplikowanej dokumentacji i procedur związanych z ubezpieczeniami, broker stanowi bezcenną pomoc, odciążając ich z tego obowiązku.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.