Dlaczego warto skorzystać z usług brokera?

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
Dlaczego warto skorzystać z usług brokera?

Dlaczego warto skorzystać z usług brokera?

Wielu przedsiębiorców, którzy nie mieli kontaktu z tym rodzajem pośrednika zadaje sobie pytania:

Postaramy się zwięźle, ale i konkretnie odpowiedzieć na te pytania.

 

Profesjonalna i merytoryczna pomoc

Doświadczony broker ubezpieczeniowy posiada profesjonalną wiedzę, która jest przydatna m.in. w:

 

Doświadczenie poparte licencją

Brokerem ubezpieczeniowym może zostać tylko osoba niekaralna, z minimum 2 letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, które zda pozytywnie egzamin zawodowy przed Komisją Nadzoru Finansowego, a następnie wykupi licencję oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC z sumą ok 2 mln €.

Aby utrzymać licencję należy rokrocznie uczestniczyć w minimum 15 godzinach szkoleń zawodowych oraz wykonywać obowiązki „uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta” (oba elementy są kontrolowane w kancelariach przez Komisję Nadzoru Finansowego).

 

broker ubezpieczeniowy katowiceWAŻNEbroker ubezpieczeniowy nie jest (i nie może być) multiagentem!
Więcej na ten temat przeczytasz >tutaj<.

 

Wiele korzyści zawartych w składce

Z punktu widzenia klienta istotny będzie również fakt, iż wszystkie powyżej opisane usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego są zawarte w płaconej składce ubezpieczeniowej. Innymi słowy – usługa brokera ubezpieczeniowego jest najczęściej (tak to ma miejsce w naszej kancelarii) bezpłatna, otrzymuje on bowiem od ubezpieczyciela tzw. kurtaż, czyli prowizję.

Co ważne – prowizje dla brokerów są zunifikowane, a ubezpieczyciele nie mogą brokerów zachęcać do sprzedaży większej ilości polis za np. dodatkowe nagrody / bonusy (co ma miejsce w przypadku agentów ubezpieczeniowych). Broker jako pełnomocnik klienta, zgodnie z ustawą, musi na pierwszym miejscu stawiać interes klienta.

 

dlaczego warto skorzystać z usług brokera?Polisa o takim samym zakresie ochrony ubezpieczeniowej będzie kosztowała tyle samo
u brokera ubezpieczeniowego, u agenta oraz bezpośrednio u ubezpieczyciela!

 

Firma brokerska

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.