10 kroków do dobrego ubezpieczenia firmy

ubezpieczenie firmy

10 kroków do dobrego ubezpieczenia firmy

Czy istnieje uniwersalna checklista elementów, które należy wziąć pod uwagę, aby doprowadzić do dobrego ubezpieczenia firmy? Odpowiedź brzmi: Tak! Jako przedsiębiorca dążysz do optymalnego wykorzystania swoich zasobów – to naturalne, że szukasz najszybszej i najprostszej drogi do uzyskania dobrej ochrony ubezpieczeniowej, w jak najniższej składce. Jako brokerzy ubezpieczeniowi jesteśmy w stanie w 10 krokach doprowadzić do dobrego ubezpieczenia Twojej firmy!

 

KROK 1

Audyt lokalizacji firmy

Aby doprowadzić do zawarcia dobrego ubezpieczenia firmy należy dokonać audytu wszystkich lokalizacji, w których prowadzona jest działalność. Audyt może przybrać zarówno formę fizyczną (wizyta broker / inżyniera na miejscu), jak i zaoczną (analiza zdjęć, filmów oraz dokumentów). Już na tym etapie możliwe jest wychwycenie pierwszych problemów i zagadnień koniecznych do poprawienia czy zmodyfikowania.

 

KROK 2

Analiza dokumentacji związanej z bezpieczeństwem

Jeśli dojdzie do poważnej i dużej rozmiarem szkody, to jest więcej niż pewne, że inżynier / likwidator szkody powołany przez ubezpieczyciela będzie dokładnie analizował dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Mając tę wiedzę warto jeszcze przed zawarciem polisy skrupulatnie przejrzeć wszystkie przeglądy, certyfikaty, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, itp. – być może są kwestie, które zostały zaniedbane lub niedopilnowane…

 

KROK 3

Analiza profilu działalności oraz majątku posiadanego przez firmę

Każde przedsiębiorstwo jest inne – co więcej, nawet firmy z tej samej branży mają różną specyfikę działalności (np. prowadzą produkcję we własnych lub najmowanych budynkach), co determinuje odmienne potrzeby ubezpieczeniowe. Precyzyjna analiza profilu działalności uwzględniająca jej charakter, zakres terytorialny, historię szkodową itd. pozwoli na dopasowanie odpowiedniej polisy OC firmy, natomiast weryfikacja środków trwałych firmy pomoże „uszyć na miarę” zakres ochrony ubezpieczeniowej dla posiadanego majątku.

 

KROK 4

Analiza aktualnie posiadanych polis

Oczywiście ważnym punktem wyjścia są aktualnie zawarte w firmie polisy – ich weryfikacja pozwoli na ustalenie konkretnego harmonogramu działań. W skrajnych przypadkach zdarza się, że po takim audycie musimy podjąć natychmiastowe działania, aby aneksować błędnie zawarte polisy lub… przygotować cały program ubezpieczenia od początku!

 

KROK 5

Stworzenie wykazów mienia do ubezpieczenia

Mając już konkretny harmonogram działań (uzależniony m.in. od rocznic dotychczas zawartych polis) oraz po weryfikacji środków trwałych firmy, dobrą praktyką jest ustalenie tego co właściwie chcielibyśmy objąć ochroną ubezpieczeniową. W tym kroku mówimy przede wszystkim o elementach majątku tj. budynki, budowle, stany magazynowe, sprzęt, wyposażenie itd. Zwykle nie warto ubezpieczać wszystkich pozycji z środków trwałych – część mienia będzie przestarzała, część jednostkowo będzie przedstawiała niewielką wartość. Kluczowe jednak będzie odpowiednie ustalenie sum ubezpieczenia (więcej na ten temat >tutaj<).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

KROK 6

Przygotowanie koncepcji całego programu ubezpieczenia

Rolą doświadczonego brokera będzie przygotowanie szczelnego programu ubezpieczenia – w zależności od budżetu, którym dysponuje firma znaleźć się tam może kilkanaście różnych ryzyk! (każde z nich opisujemy w naszej >ofercie<). Istotny będzie zarówno zakres ochrony, treści klauzul, sumy ubezpieczenia, ale i ogólna koncepcja programu ubezpieczenia. Należy wziąć pod uwagę m.in. to, które polisy warto negocjować kompleksowo oraz do jakiego ewentualnie terminu wyrównać wszystkie ubezpieczenia.

 

KROK 7

Konkurs ofert, negocjacje z ubezpieczycielami

Broker ubezpieczeniowy całą koncepcję ubezpieczenia „ubiera” w tzw. slip brokerski (zapytanie). W zapytaniu znajdują się m.in. informacje na temat firmy, jej szkodowości, przychodów, zatrudnienia, profilu działalności, posiadanego majątku oraz oczywiście – poszukiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej (ze wskazaniem konkretnych sum ubezpieczenia, klauzul, odstępstw itd.). Idealnie, aby zapytanie trafiło do jak największej liczby ubezpieczycieli (lub do wszystkich!). Pełne badanie rynku pozwoli na bardziej efektywne negocjacje (zdrowa konkurencja daje najlepsze efekty).

 

KROK 8

Rekomendacja najlepszego rozwiązania, wykupienie polis

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, klient powinien otrzymać rekomendację najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego dla przyjętych założeń. Oczywiście doświadczony broker z łatwością podsumuje badanie rynku oraz szczegółowo porówna oferty i warunki zaproponowane przez ubezpieczycieli. Efektem wszystkich powyższych kroków jest wykupienie polis w założonym przez klienta budżecie.

 

KROK 9

Ustalenie osób do kontaktu w sprawach ubezpieczeń

W celu usprawnienia obsługi zawartych polis warto od razu ustalić zarówno po stronie firmy, jak i kancelarii brokerskiej stałe osoby do kontaktu w sprawach ubezpieczeń. To dobry moment, aby ustalić kto w firmie m.in. przygotowuje dane przed rocznicami polis, akceptuje rekomendacje brokera, podpisuje polisy, zgłasza nowe mienie do ubezpieczenia lub zdarzenia szkodowe.

 

KROK 10

Ustalenie procedur obsługowych

Będąc przy zagadnieniu dot. m.in. zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia oraz zgłaszania szkód, warto dopracować te elementy od razu! Prędzej czy później nastąpi konieczność aneksowania zawartych polis w ciągu roku lub wystąpi (większa lub mniejsza) szkoda – mając przygotowane odpowiednie procedury (np. formularze, instrukcje postępowania) dużo szybciej i sprawniej doprowadzamy do rozwiązania występujących problemów.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY KATOWICE

Podsumowanie

Jak łatwo wywnioskować z powyższej listy zawarcie dobrego ubezpieczenia firmy wymaga pewnego wysiłku oraz analizy wielu dokumentów – jednak są to elementy, które „popłacają”, kiedy wystąpi szkoda, ponieważ prawidłowa ocena ryzyka, przemyślana konstrukcja zakresu ubezpieczenia oraz sprawne procedury sprawiają, że wykupione polisy działają tak, jak byśmy sobie życzyli.

Poszukujesz sprawdzonej kancelarii brokerskiej? Brokerzy Śląscy są do Twojej dyspozycji!

Współpracujemy z firmami na terenie całej Polski!

Już teraz zadzwoń pod nr tel. 514-674-600 lub zostaw zapytanie w poniższym formularzu: