Historia niedoubezpieczonej firmy produkcyjnej

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
kancelaria brokerska

Historia niedoubezpieczonej firmy produkcyjnej

Czy moja firma jest dobrze ubezpieczona? Czy sumy ubezpieczenia zostały odpowiednio ustalone, biorąc pod uwagę OWU? Czy wszystkie kluczowe elementy majątku firmy są objęte ochroną ubezpieczeniową?

Z między innymi powyższymi pytaniami zgłosił się do nas prezes jednej z firm produkującej okna. Jego wątpliwości nie wzięły się znikąd – kilka tygodni wcześniej w firmie doszło do przepięcia, które po trudnej likwidacji szkody doprowadziło do wypłaty nieadekwatnej wartości odszkodowania.

Jako polecana kancelaria brokerska (m.in. przez innych kontrahentów tej firmy) zostaliśmy zaangażowani do audytu ubezpieczeniowego – podpisaliśmy umowę dotyczącą analizy wszystkich zawartych w przedsiębiorstwie polis ubezpieczeniowych i przystąpiliśmy do pracy.

 

Niedoubezpieczenie budynków firmy

Jednym z największych problemów zidentyfikowanych podczas naszego audytu ubezpieczeniowego było niedoubezpieczenie budynków firmowych. Budynki zostały ubezpieczone na wartość odtworzeniową, czego jesteśmy zwolennikami, jednak wartość ta nie była od lat aktualizowana! 

Pokazaliśmy klientowi skalę niedoubezpieczenia na przykładzie hali produkcyjnej odebranej 3 lata temu:

niedoubezpieczenie

Przyjęcie jako wartości odtworzeniowej kosztów budowy hali z przed 3 lat powodowało ponad 30% niedoubezpieczenie – ubezpieczyciel miał prawo zgodnie z OWU proporcjonalnie zmniejszać KAŻDE wypłacane odszkodowanie! Jeśli klient nie chciał rokrocznie aktualizować tej wartości (np. o wskaźniki budowlane Sekocenbud) mógł wykupić polisę na wartość księgową… jednak o tym nie poinformował go dotychczasowy pośrednik ubezpieczeniowy.

 

Niedoubezpieczenie linii produkcyjnej

Jak pokazała analiza kolejnych polis, niedoubezpieczone było większość firmowego majątku, w tym kluczowa dla działalności firmy linia produkcyjna. Wykupiona za 200.000 zł po 5 letnim leasingu maszyna została ubezpieczona na… wartość odtworzeniową 200.000 zł. Dotychczasowy pośrednik nie pokusił się o szerszą analizę środków trwałych firmy, pomijając fakt, że 5 letnia linii produkcyjna księgowo do leasingu była zakupiona za 2.000.000 zł, a dzisiaj jej odtworzenie kosztowałoby prawie 3.000.000 zł!

 

ubezpieczenie firmy produkcyjnej

 

Niedoubezpieczenie środków obrotowych

Równie kłopotliwe po szkodzie mogło się okazać niedoubezpieczenie środków obrotowych – klient wykupił na polisie ubezpieczenie środków obrotowych na kwotę 1.000.000 zł na tzw. sumy stałe, podczas gdy w szczycie sezonu stany magazynowe wynosiły nawet 5.000.000 zł!

Pośrednik ubezpieczeniowy nie wytłumaczył klientowi różnicy między ubezpieczeniem środków obrotowych na sumy stałe i zmienne, nie dodał czym jest ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko (oraz, że w przypadku środków obrotowych nie ma zastosowania) narażając go na duże niedoubezpieczenie również w przypadku szkód częściowych.

 

Niedoubezpieczenie pobocznych działalności w ryzyku OC

Podczas audytu zidentyfikowaliśmy również problem z ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzonej działalności. Polisa na pierwszy rzut oka wyglądała w porządku – adekwatna suma gwarancyjna, odpowiednie klauzule, niskie franszyzy. Problemem okazał się jednak punkt na polisie pt. „Ubezpieczona działalność”:

broker ubezpieczeniowy

Powyższy zapis byłby odpowiedni dla firmy, która zajmuje się tylko działalnością produkcyjną, jednak w przypadku tego klienta, szczegółowa analiza potrzeb pozwoliła wyłonić szereg działalności pobocznych tj.:

 • montaż okien,
 • niewielkie prace budowlane,
 • wynajem powierzchni biurowych podmiotom trzecim.

Słowem – gdyby klient wyrządził szkodę podczas montażu okien, wykupiona polisa OC działalności by nie zadziałała, ponieważ obejmowała ochroną ubezpieczeniową tylko działalność produkcyjną!

 

Przeanalizuj z nami ubezpieczenia firmowe

Bardzo rzadko analizujemy programy ubezpieczenia, w których nic nie można byłoby poprawić. Powyższy przykład obrazował niekompetencję pośrednika ubezpieczeniowego i tym samym niedoinformowanie klienta na temat rzeczywistych warunków ochrony ubezpieczeniowej. Finalnie po audycie ubezpieczeniowym klient podpisał z nami umowę dot. współpracy, a my wynegocjowaliśmy dla niego szczelny program ubezpieczeniowy.

Czy jesteś przekonany, że w Twojej firmie wszystkie ubezpieczenia są odpowiednio skonstruowane? Chciałbyś powierzyć analizę polis firmowych ekspertom? A może szukasz stałej obsługi ubezpieczeniowej w sprawdzonej kancelarii?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.