Główne czynniki zagrożenia pożarowego w firmach

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
Główne czynniki zagrożenia pożarowego w firmach

Główne czynniki zagrożenia pożarowego w firmach

Jakie są główne czynniki zagrożenia pożarowego w firmach według statystyk ubezpieczycieli? Wszyscy chcemy uczyć się na cudzych (a nie własnych) błędach, dlatego warto szczególną uwagą przykładać do poniższych elementów, które w znaczącym stopniu ograniczą ryzyko wystąpienia pożaru w firmie.

 

Działania człowieka

Od lat cały rynek ubezpieczeniowy powtarza, że czynnikiem, który w największym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia szkody jest… człowiek! Właściwie większość elementów, o których napiszemy w kolejnych akapitach będzie wiązało się z działaniem człowieka tj.:

 • błąd ludzki,
 • rażące niedbalstwo,
 • działanie umyślne,
 • łamanie zakazu palenia,
 • nieprzestrzeganie przepisów PPOŻ i BHP,
 • niekompetencja BHP-owca,
 • nieprawidłowa konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji.

Warto zwracać większą uwagę na szkolenia związane z BHP i PPOŻ! Niech nie będzie to tylko obowiązkowy wpis w kartotece pracownika, ale realna wiedza i umiejętności, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkody w firmie!

 

Procesy produkcyjne z użyciem substancji łatwopalnych

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów wg ubezpieczycieli jest niewłaściwie zabezpieczenie procesów produkcyjnych z użyciem substancji łatwopalnych. Procesy tj. malowanie, lakierowanie, klejenie, czyszczenie wiążą się ze zwiększonym obciążeniem ogniowym. Należy zatem szczególną wagę przykładać do tego, aby substancje łatwopalne magazynować zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i nie doprowadzać do niepotrzebnego ich nagromadzenia w strefie produkcyjnej czy magazynowej.

 

Wadliwa instalacja elektryczna

Wadliwa, źle podłączona, niezabezpieczona, nieprawidłowo modyfikowana instalacja elektryczna istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru. W ramach obowiązkowych przeglądów obiektów budowlanych dokonywane są co prawda przeglądy instalacji, natomiast wielokrotnie są one robione niestety tylko dla uzyskania wpisu w Książce Obiektu Budowlanego, bez większego zaangażowania i refleksji wszystkich stron.

 

 

Nieprawidłowe procesy składowania i magazynowania

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (na podstawie rozporządzeń, przepisów PPOŻ czy BHP) wprost określa najbezpieczniejsze formy składowania i magazynowania, niestety w wyniku ludzkiego niedbalstwa wielokrotnie spotykamy m.in.:

 • brak lub złe wydzielenie przeciwpożarowe stref produkcyjnych i magazynowych,
 • zbyt duże obciążenie ogniowe np. poprzez nagromadzenie substancji łatwopalnych poza strefami do tego przystosowanymi,
 • zastawienie dróg ewakuacji m.in. półproduktami, odpadami z produkcji itp.,
 • składowanie palnych elementów (np. opakowań kartonowych) zbyt blisko maszyn, instalacji elektrycznych, ścian z OSB czy płyty warstwowej,
 • wysokie składowane palnych produktów / opakowań sięgające aż po dach.

 

Palna konstrukcja budynków

Nie tylko budynki, które ewidentnie uznajemy za palne (tj. drewniane) stanowią zwiększone zagrożenie pożarowe, ale również bardzo popularne dzisiaj budynki z płyty warstwowej. Więcej na ten temat pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów >>tutaj<<.

 

Brak ponadnormatywnych zabezpieczeń PPOŻ

Wymagania ubezpieczycieli co do zabezpieczeń PPOŻ są zdecydowanie większe aniżeli wymagania przepisów prawa budowlanego i PPOŻ! Bez wątpienia jest to uzasadnione wieloletnimi doświadczeniami związanymi z likwidacją szkód oraz wnioskami płynącymi z takich wydarzeń – więcej na ten temat pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów >>tutaj<<.

Środki finansowe poniesione na dodatkowe zabezpieczenia PPOŻ (tj. system sygnalizacji pożaru, stałe instalacje gaśnicze, lepsze wydzielenie stref pożarowych) należy traktować jako inwestycję w bezpieczeństwo w każdej firmie, a nie jako… wydatek!

 

Podsumowanie

Niniejszy artykuł pozwala wprost stwierdzić, że jako właściciele, zarządzający, BHP-owcy, pracownicy mamy realny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru w firmie! Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji dot. ubezpieczenia majątku lub zmniejszenia składek za ubezpieczenie, Brokerzy Śląscy służą swoim doradztwem.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.