Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

broker ubezpieczeniowy katowice

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Twoi pracownicy często wyjeżdżają na zagraniczne delegacje? A może jednorazowo otrzymałeś intratny kontrakt do zrealizowania poza terenem Polski?

W każdej z tych sytuacji warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (zamiennie nazywane ubezpieczeniem KL lub po prostu “KL-ką”) dla Twoich pracowników – w ten sposób możesz zabezpieczyć Twoją firmę przed nieplanowanymi wydatkami związanymi z zagraniczną delegacją.

Czym jest owe ubezpieczenie, dlaczego mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego warto je wykupić, na co zwrócić szczególną uwagę konstruując polisę – min. na te pytania odpowiadamy w poniższych akapitach.

 

Ubezpieczenie dodatkowe, a EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Często pytacie nas dlaczego mimo posiadania EKUZ warto dokupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

EKUZ jak sama nazwa mówi działa tylko w Unii Europejskiej (oraz krajach EFTA), zapewniając prawo do podstawowych świadczeń medycznych na koszt polskiego NFZ. Tym samym osoba z EKUZ w razie potrzeby otrzyma niezbędną pomoc medyczną taką, jak oferuje publiczna służba zdrowia w danym państwie. Poza zakresem takiej formy ubezpieczenia będą wszelkie dopłaty do wizyt, świadczeń, zabiegów, assistance oraz prywatne placówki medyczne za granicą.

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia (tzw. KL) za granicą jest oczywiście dużo bardziej kompleksowy, najczęściej (zależy to od wybranego wariantu) może obejmować ochroną koszty leczenia na Całym Świecie. W polisach KL (co do zasady) pokrywane są do określonych w umowie limitów wszystkie koszty leczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem / pogorszeniem stanu zdrowia.

ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Kliknij, aby wyrobić EKUZ przez Internet: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą

Skoro ubezpieczenie dodatkowe ma szerszy zakres, aniżeli EKUZ, to jakie zdarzenia medyczne może obejmować?

Najczęściej podstawowy zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą obejmuje:

 • koszty leczenia za granicą (min. koszty konsultacji lekarskich, transportu, badań, zabiegów, pobytu w szpitalu oraz operacji, które pomogą ratować zdrowie/życie),
 • koszty i organizacja pomocy Assistance (m.in. organizacja pomocy, kosztów leczenia, transportu, zakupu leków, zakwaterowania lub powrotu osób bliskich),
 • koszty transportu pacjenta / zwłok do Polski.

Na rynku funkcjonuje wiele klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą m.in. o:

 • utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • wystąpienie chorób przewlekłych,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty leczenia stomatologicznego,
 • uraz niepowodujący uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowite trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, a choroby przewlekłe

Jeśli pracownicy, których chcesz ubezpieczyć w trakcie trwania zagranicznej delegacji przewlekle chorują (np. na cukrzycę, nadciśnienie), warto dokupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o koszty leczenia chorób przewlekłych, zwyczajowo bowiem (tak jak wskazaliśmy we wcześniejszym akapicie) są one wyłączone z podstawowego zakresu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, a praca fizyczna

Jeśli pracownicy, których chcesz ubezpieczyć w trakcie trwania zagranicznej delegacji będą wykonywali pracę fizyczną, koniecznie może okazać się dokupienie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o koszty leczenia będące następstwem właśnie pracy fizycznej (bardzo często podstawowy zakres ochrony wyłącza koszty leczenia będące następstwem m.in. prac budowlanych, remontowych, spawalniczych, hutniczych, na statkach).

 

Polisa jednorazowa czy całoroczna

W przypadku tego ubezpieczenia (tak jak np. w przypadku ubezpieczenia samochodów czy gwarancji ubezpieczeniowych) możliwe jest wykupienie zarówno polisy na jednorazowy wyjazd, jak i polisy całorocznej (generalnej).

Jeśli zagraniczne delegacje w Twojej firmie zdarzają się rzadko, jednorazowe polisy w zupełności zabezpieczą potencjalne ryzyko. Jeśli jednak pracownicy regularnie wyjeżdżają za granicę warto rozważyć całoroczne polisy KL. W przypadku polis rocznych spotykane są najczęściej dwa rodzaje ubezpieczeń: obejmujące wszystkie wyjazdy w ciągu roku bez ich zgłaszania lub konkretne wskazane wyjazdy na zgłoszenie (tzw. osobodni). Rolą pośrednika ubezpieczeniowego będzie odpowiednie dopasowanie polisy do specyfiki Twojej firmy.

 

Kontakt broker ubezpieczeniowy Katowice

Masz dodatkowe pytania związane z tym tematem?

Poszukujesz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą dla Twoich pracowników?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: