Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Dla wielu przedsiębiorców oczywistym jest, że ubezpieczenie maszyn i urządzeń  od szkód elektrycznych to kluczowy element zabezpieczenia działalności przemysłowej i produkcyjnej. W dzisiejszych czasach maszyny i urządzenia elektryczne są nieodłącznym elementem każdej firmy, jednak ich awaria może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i operacyjnych.

W jakich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie od szkód elektrycznych

Najprościej rzecz ujmując, ubezpieczenie, o którym mowa, dotyczy uszkodzenia elementów elektrycznych lub elektronicznych w dowolnym sprzęcie. Ubezpieczenie dla firmy maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych zapewnia ochronę w wielu sytuacjach, takich jak przede wszystkim:

 

 • awarie instalacji elektrycznych w firmie – mogą prowadzić do uszkodzenia maszyn i urządzeń, a także do przestojów w produkcji i utraty dochodów;
 • skoki napięcia – powodują uszkodzenia elektroniki i elektrycznych układów maszyn i urządzeń;
 • pożar instalacji elektrycznej – jego konsekwencją może być uszkodzenie wielu maszyn jednocześnie;
 • zalania – jak wiadomo, woda i prąd to fatalne połączenie, którego efektem są silne spięcia.

 

Dlaczego zakup polisy to dobry pomysł?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń przed szkodami elektrycznymi jest niezwykle ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na ochronę najważniejszych aktywów firmy. Bez nich produkcja i działanie przedsiębiorstwa mogą być praktycznie niemożliwe. Posiadanie polisy daje możliwość uzyskania odszkodowania za straty wynikłe z awarii. Może ono pokryć koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych maszyn i urządzeń, a co równie ważne, także koszty związane z przestojami w produkcji czy utratą dochodów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko powrócić do normalnego funkcjonowania, minimalizując straty finansowe.

Polisa skrojona pod indywidualne potrzeby

Co ważne, dzisiaj istnieje możliwość dostosowania polisy do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciele oferują rozmaite warianty polis, które mogą być dostosowane do wielkości i rodzaju działalności, a także do liczby i rodzaju sprzętu objętego ubezpieczeniem. Dzięki temu przedsiębiorstwo może wybrać najlepszą opcję dla swoich potrzeb i budżetu. Nasza firma to zespół fachowców z doświadczeniem w negocjacjach z ubezpieczycielami w związku z czym gwarantujemy, że uzyskamy najlepsze możliwe warunki.

Dla kogo ubezpieczenie od szkód elektrycznych?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń przed szkodami elektrycznymi jest szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw działających w branżach takich jak przemysł, produkcja czy budownictwo, gdzie maszyny i urządzenia elektryczne są nieodłącznymi elementami działalności. Jednak każda firma, niezależnie od branży, korzystająca z maszyn i urządzeń elektrycznych powinna rozważyć wykupienie tego rodzaju ubezpieczenia, aby mieć pewność, że w razie awarii będzie mogła szybko uzyskać odszkodowanie i powrócić do normalnej działalności.

Spełnienie warunków przyznania odszkodowania

W kwestii ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu sprzętu przed takimi szkodami. Nieodpowiednie zabezpieczenia mogą wykluczyć możliwość uzyskania odszkodowania pomimo posiadania ważnej polisy. Dlatego kluczowe są regularne przeglądy i konserwacje sprzętu oraz wymiana wszelkich elementów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.

 

Podsumowując, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych jest ważnym elementem ochrony przedsiębiorstwa przed konsekwencjami awarii. Pozwala na uzyskanie odszkodowania, co zapobiega stratom finansowym, ale też operacyjnym, dzięki możliwości szybkiego powrotu firmy do pełnej funkcjonalności.

 

 

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.