Przerwa w produkcji – jakie ubezpieczenie dla firmy?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
przerwa w produkcji

Przerwa w produkcji – jakie ubezpieczenie dla firmy?

Jak chronić działalność przed przerwami w produkcji?

Przerwy w działalności, chociaż rzadko dyskutowane, mogą być kluczowym momentem w życiu każdej firmy. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z istnienia ubezpieczeń, które mogą zapewnić ochronę w takich sytuacjach. W obliczu niespodziewanych wydarzeń (tj. pożar, powódź, skażenie lub kradzież), które mogą doprowadzić do spadku obrotów firmy i uniemożliwić kontynuację jej normalnej działalności, ubezpieczenie tego rodzaju może okazać się niezwykle przydatne.

Co zrobić, gdy firma traci płynność finansową? Wiele przedsiębiorstw wybiera wtedy… drogę zadłużenia, co wiąże się z wieloletnimi zobowiązaniami finansowymi. Idealnym rozwiązaniem jest objęcie firmy odpowiednią ochroną na wypadek utraty zysku i zwiększonych kosztów działalności.

 

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption)

Przedmiotem ubezpieczenia Business Interruption jest przewidywany zysk brutto w danym okresie, w którym wystąpiła szkoda. Poniżej znajduje się fragment Ogólnych Warunków Ubezpieczenia BI, jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, który to precyzuje:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest przewidywany zysk brutto, który ubezpieczony osiągnąłby w maksymalnym okresie odszkodowawczym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w miejscu ubezpieczenia, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek powstania szkody w mieniu.”

Ubezpieczenie BI obejmuje konsekwencje szkody majątkowej, jest uzupełnieniem do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia „all risks„. Dopiero wtedy kiedy szkoda mieści się w zakresie objętym polisą majątkową (np. wystąpił pożar), możliwe jest otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia utraty zysku.

Jakie firmy mogą zatem korzystać z tego ubezpieczenia?

 • firmy prowadzące księgi rachunkowe,
 • firmy posiadające ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (lub od ognia i innych zdarzeń losowych).

Więcej na temat ubezpieczenia utraty zysku przeczytasz tutaj:
https://brokerzyslascy.pl/blog/ubezpieczenie-utraty-zysku/

 

Jak ubezpieczenie utraty zysku pomoże Twojej firmie?

Wyobraź sobie sytuację, gdy na terenie Twojej firmy dochodzi do pożaru. Wyrządzone szkody uniemożliwiają prowadzenie dalszej produkcji. Po niemal miesiącu pracy udało się przywrócić sprawność linii produkcyjnej. Jednak poniesione koszty i brak przychodów przez ten okres zaczynają obciążać Twoje przedsiębiorstwo. Ubezpieczenie utraty zysku zapewni Ci odszkodowanie za dany okres w wysokości przewidywanego zysku brutto, który utraciłeś w wyniku szkody wraz z ponoszonymi przez ciebie zwiększonymi kosztami działalności.

przerwa w produkcji

 

 

Klauzule ubezpieczenia kosztów stałych i dodatkowych po szkodzie

Oferta niektórych towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia również ochronę przed utratą zysku za pomocą dwóch klauzul zamiast jednego dedykowanego produktu – sprawdza się to w przypadku małych przedsiębiorstw, gdyż limity zwykle ograniczają się do 1.000.000 zł sumy w skali roku.

Jest to mniej rozbudowana alternatywa dla opisywanego wyżej ubezpieczenia utraty zysku, która jednak również pozwoli zabezpieczyć firmę (jednak na mniejsze sumy). Na przykładzie OWU PZU Doradca, przytoczymy dwie klauzule, które mogą zapewnić wystarczającą małym firmom ochronę:

 • Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej – koszty związane z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej działalności, poniesione w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będące następstwem szkody w mieniu (np. godziny nadliczbowe, przeniesienie mienia do zastępczej lokalizacji)
 • Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej – koszty konieczne, powstałe podczas przerwy obejmującej całą działalność gospodarczą, będące następstwem szkody w mieniu lub nieszczęśliwego wypadku (np. wynagrodzenia pracowników, opłaty za użytkowanie przestrzeni)

Zauważalne jest, że chociaż mówimy o dwóch oddzielnych klauzulach, ich wspólne zastosowanie zapewnia podobny zakres ochrony co dedykowany produkt ubezpieczenia utraty zysku, jednak przy znacznie niższym limicie.

 

Czy moja firma może skorzystać na ubezpieczeniu utraty zysku?

Ubezpieczenie utraty zysku jest jak tarcza ochronna dla firm w ich kryzysowych momentach. W praktyce oznacza to, że kiedy wystąpi duża, katastroficzna szkoda, ubezpieczenie to pomoże zminimalizować straty finansowe i szybko powrócić firmie na właściwe tory działalności. To najlepsza opcja, jeśli nie masz ochoty zaciągać kredytów, by pokryć szkodę. Dzięki wypłatom odszkodowań, a także pomocy brokera, odzyskanie utraconych pieniędzy staje się łatwiejsze, co pozwala firmie skupić się na ponownym wzroście bez dodatkowych obciążeń finansowych.

 

Kontakt broker ubezpieczeniowy

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.