Doradztwo ubezpieczeniowe – Katowice i okolice

ubezpieczenia finansowe

Coraz więcej przedsiębiorców przez wyborem ubezpieczenia decyduje się skorzystać z doradztwa w tym zakresie. Wyjaśnijmy zatem, na czym polega doradztwo ubezpieczeniowe i jaki jest zakres wsparcia oferowanego przez dobrego brokera.

Na czym polega doradztwo ubezpieczeniowe dla firm?

Wybór ubezpieczenia prywatnego na życie czy przed wyjazdem zagranicznym często okazuje się trudnym zadaniem. Wie o tym w zasadzie każdy, ponieważ wszyscy korzystamy z tego typu polis. Natomiast ubezpieczenie dla działalności gospodarczej to produkt nieporównywalnie bardziej skomplikowany, o zdecydowanie szerszym zakresie, a więc wymagający wzięcia pod uwagę nawet kilkukrotnie większej liczby czynników przed podjęciem decyzji. Nie powinno zatem dziwić, że doradztwo ubezpieczeniowe cieszy się wśród przedsiębiorców sporą popularnością, zarówno w miejscowości Katowice, jak i w każdym innym mieście w kraju.

Doradztwo ubezpieczeniowe to usługa świadczona przez firmę określającą się zwykle jako broker ubezpieczeniowy. Jednym z takich podmiotów jesteśmy my, służąc kompleksowym wsparciem w zakresie:

 

 • określania rzeczywistych potrzeb Klientów,
 • poszukiwania najlepszych ofert,
 • tworzenia indywidualnych rozwiązań,
 • wsparcia w egzekucji zapisów polisy.

 

Jak widać, doradztwo ubezpieczeniowe Katowice w naszym wykonaniu to o wiele więcej niż jedynie udzielanie porad, którą z propozycji towarzystw ubezpieczeniowych wybrać, choć oczywiście jest to jeden z elementów naszej działalności. W dalszej części tekstu wyjaśniamy bardziej szczegółowo każdy z obszarów, w których funkcjonujemy.

Audyt, czyli poznaj swoje potrzeby

Ubezpieczenie dla działalności gospodarczej powinno być idealnie dostosowane do potrzeb danej firmy. Tym samym, zanim udzielimy jakiejkolwiek konkretnej porady, przeprowadzamy audyt. Polega on na szczegółowym zapoznaniu się z działalnością naszego Klienta. W ten sposób jesteśmy w stanie określić realne potrzeby przedsiębiorstwa.

Doradztwo ubezpieczeniowe Katowice – wybór najlepszej opcji

Kiedy znamy już potrzeby firmy, przechodzimy do etapu wyboru najlepszej opcji. W miejscowości Katowice działa wiele towarzystw oferujących polisy, a my jako doświadczony broker ubezpieczeniowy znamy je wszystkie. Zatem przystępujemy do poszukiwania najciekawszych propozycji i wybieramy kilka zawierających najlepsze warunki. Później przychodzi czas na prezentację wybranych polis klientom i ustalenie, które zapisy powinny być korzystniejsze.

Broker ubezpieczeniowy jako Twój pełnomocnik w negocjacjach

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest nie tylko znalezienie najlepszej z dostępnych ofert, lecz stworzenie takiej, która będzie lepsza od nich wszystkich. Jak to możliwe? Otóż po przedyskutowaniu treści polisy z Klientem, podejmujemy się negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wskazujemy na niekorzystne zapisy i stawiamy warunki, doprowadzając do optymalizacji umowy.

Pomoc po podpisaniu polisy

W wielu przypadkach doradztwo ubezpieczeniowe, a także realne wsparcie techniczne są niezbędne również już po podpisaniu polisy. Zapewniamy naszym Klientom ochronę ubezpieczeniową poprzez nadzór nad wypełnianiem zapisów polisy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto obsługujemy ubezpieczenia poprzez wprowadzanie modyfikacji w umowie, czego wymagają choćby ubezpieczenia grupowe, ze względu na zmieniającą się liczbę pracowników.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.