Ubezpieczenie firmy w Katowicach – wszystko co musisz wiedzieć

ubezpieczenia finansowe

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy, awaria sprzętu, czy problemy czysto biznesowe, powodujące straty finansowe – to tylko niektóre z sytuacji, w których przydaje się ubezpieczenie dla firm. Postanowiliśmy przybliżyć specyfikę ubezpieczenia dla biznesu w Katowicach, wskazując na jego możliwy zakres, rolę profesjonalnego doradztwa przy  wyborze polisy, a także możliwości klienta w zakresie negocjowania optymalnych warunków umowy.

Katowice – ubezpieczenie firmy we wszystkich obszarach

Tematyka ubezpieczeń dla firm jest niezwykle złożona ze względu na różnorodność rozwiązań w tym obszarze. Poszczególne przedsiębiorstwa mają często zupełnie inne potrzeby, a towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą im naprzeciw, właściwie modyfikując oferty. Ubezpieczenie małej firmy handlowej będzie miało zupełnie inny kształt niż ubezpieczenia dla firm produkcyjnych działających w skali kraju czy nawet globalnej. Zasadniczy podział ubezpieczeń dostępnych dla firm prezentuje się następująco:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w tej kategorii znajdują się między innymi ubezpieczenia OC firmy w zakresie odpowiedzialności dotyczącej wadliwego produktu, prowadzonej działalności, czy szkód w środowisku. O tym, co ostatecznie obejmuje polisa OC, decydują potrzeby danego przedsiębiorstwa i specyfika jego działalności.
 • Ubezpieczenia majątku firmowego – tak zwane ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć absolutnie wszelkiego mienia, od maszyn budowlanych, przez samochody w leasingu, po sprzęt elektroniczny i medyczny.
 • Ubezpieczenia finansowe – ubezpieczenie przedsiębiorstwa w Katowicach to także gwarancja dobrego wykonania kontraktu, ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy terminowego usunięcia wad i usterek.
 • Ubezpieczenie osobowe – dobre ubezpieczenie dla biznesu z Katowic przeważnie obejmuje ubezpieczenie dla pracownika przed zdarzeniami losowymi.

W takim mieście jak Katowice ubezpieczenie firmy jest możliwe w wielu miejscach ze względu na dobrze rozwinięty biznes, a tym samym spory popyt na usługi towarzystw ubezpieczeniowych. Wiele z nich oferuje pojedyncze polisy dotyczące ubezpieczeń z wielu z wymienionych powyżej kategorii, co jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstwa.

Dlaczego profesjonalne doradztwo może się przydać?

Jak już wspomnieliśmy, potrzeby przedsiębiorstw, podobnie jak ubezpieczenia dla firm, są bardzo różnorodne. Dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania jest bardzo trudny. W tym miejscu pojawia się broker ubezpieczeniowy, który świadczy profesjonalne doradztwo. Nasza firma rozpoczyna współpracę z Klientem od wykonania audytu, który pozwala poznać specyfikę przedsiębiorstwa. Na tej podstawie nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem określają potrzeby firmy i z konkretnym planem przystępują do poszukiwań propozycji. Znajdujemy najlepsze oferty, po czym przechodzimy do etapu negocjacji z ubezpieczycielem, aby ustalić jeszcze korzystniejsze warunki współpracy. W ten sposób Klient otrzymuje ubezpieczenie skrojone pod jego potrzeby, na najlepszych możliwych warunkach. Kwestię negocjacji poruszamy bardziej szczegółowo w dalszej części tekstu.

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa w Katowicach dostosowane do potrzeb

Jeśli interesuje Cię ubezpieczenie dla biznesu z Katowic, powinieneś szukać nie tylko najlepszych ofert, ale przede wszystkim dopasowanych do Ciebie rozwiązań. Towarzystwa ubezpieczeniowe walczą o klientów korporacyjnych, ponieważ zarabiają na nich nieporównywalnie więcej niż na klientach indywidualnych. Podpisując umowę z firmą, często sprzedają ubezpieczenie przed zdarzeniami losowymi dla dziesiątek, a nawet setek pracowników, a polisa OC to tylko część ubezpieczenia. Warto pamiętać, że to ubezpieczycielowi bardziej zależy na zrealizowaniu transakcji, przez co jest skłonny na wiele ustępstw. Nasza firma posiada doświadczenie w negocjacjach, przez co jesteśmy w stanie uzyskać niższe składki i szerszy zakres ubezpieczenia, a także atrakcyjne zniżki za kompleksowość polisy.

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.