Audyt ubezpieczeniowy – 5 korzyści dla Twojej firmy

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy – 5 korzyści dla Twojej firmy

Nasz audyt ubezpieczeniowy to niezależne spojrzenie na stan ochrony ubezpieczeniowej w Twojej firmie. W trakcie audytu dokładnie analizujemy zapisy w polisach i OWU, odwiedzamy Twoją firmę i tworzymy raport z zaleceniami, docelowo dążąc do poprawy bezpieczeństwa i jakości Twoich ubezpieczeń. Dzięki podpisanej umowie o poufności, możesz być pewny, że wszystkie informacje pozostaną między nami.

 

Jakie 5 korzyści odniesie Twoja firma po audycie przeprowadzonym przez firmę Brokerzy Śląscy?

 

1. Zminimalizowanie ryzyka

Stawiamy na bezpieczeństwo, gwarantując Twojej firmie kompleksową ochronę w każdej sytuacji kryzysowej. Po dokładnym zbadaniu Twojego przedsiębiorstwa, przeprowadzamy analizę i identyfikujemy ryzyka możliwe do ubezpieczenia. Często znajdujemy problemy, które mogą uniemożliwić Twojej firmie otrzymanie pełnego odszkodowania w razie szkody, na przykład niedoubezpieczenie poszczególnego mienia. Decydując się na nasz audyt ubezpieczeniowy zminimalizujesz:

 • ryzyko nieotrzymania odszkodowania,
 • ryzyko niedoubezpieczenia,
 • ryzyko niepoprawnych/błędnych zapisów w polisie.

 

2. Optymalizacja ilościowa i jakościowa

Nasza wizyta w Twojej firmie oraz długoletnie doświadczenie w obszarze firm produkcyjnych, pozwoliły nam zauważyć powtarzające się problemy wyzwania w tej branży. Dzięki temu możemy zidentyfikować obszary, w których istnieje potencjał rozwoju. Współpracując z nami możliwa jest:

 • szansa na podwyższenie poziomu ochrony za niższą lub taką samą składkę,
 • szansa na zmniejszenie liczby dokumentów,
 • szansa na wyrównanie rocznic zawartych ubezpieczeń.

 

audyt ubezpieczeniowy

 

3. Dokładna analiza zawartych polis

Precyzyjna analiza Twoich obecnych umów ubezpieczeniowych, obejmująca zarówno standardowe ubezpieczenia majątkowe i OC, jak i te specjalistyczne, rzadziej stosowane polisy. Celem tej dogłębnej oceny jest nie tylko zweryfikowanie, czy Twoja firma była dotychczas właściwie zabezpieczona, ale również czy każdy aspekt Twojej działalności, wyrażony przez PKD lub opis, znajduje odzwierciedlenie w ochronie ubezpieczeniowej. W trakcie naszej szczegółowej analizy:

 • Ocenimy jakościowe aspekty zawartych polis (ew. błędy/ luki/ zaniedbania/ niedopasowanie)
 • Ocenimy cenowe aspekty zawartych polis (w stosunku do rynkowych stawek)

Zauważane często problemy, takie jak pominięte kluczowe numery PKD, niedokładnie określone sumy ubezpieczenia, braki klauzul, czy nawet nieścisłości w oświadczeniach umownych, mogą być pułapkami na drodze do uzyskania odszkodowania. Zadbamy aby ubezpieczenie Twojej firmy działało w pełni niezawodnie i bezbłędnie.

 

4. Optymalizacja kosztów ubezpieczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzić czy Twoje polisy ubezpieczeniowe nie odbiegają negatywnie od cen obowiązujących na rynku. Ponad 30% polis, które przeanalizowaliśmy, okazało się przepłaconych w porównaniu z rynkowymi stawkami. Nie pozwól, aby Twoje pieniądze poszły na marne – nie przepłacaj za ochronę, którą można uzyskać w niższej cenie. W ramach audytu ubezpieczeniowego:

 • Wskażemy jakie działania można podjąć, aby zaoszczędzić na programie ubezpieczenia,
 • Zbadamy możliwe kierunki optymalizacji programu ubezpieczenia.

 

5. Pisemny raport z zaleceniami – podstawa do przyszłych działań

Stanowi on esencję naszych działań, podsumowując nasze obserwacje i oferując spersonalizowane wskazówki – co powinno być w centrum Twojej uwagi, jakich błędów unikać, co poprawić w pierwszej kolejności.

Takie zalecenia są rezultatem kompleksowej analizy Twojej działalności, począwszy od naszego pierwszego spotkania, przez szczegółową ocenę Twoich polis, aż po finalne wnioski, skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy. Raport ten staje się nieocenionym narzędziem, wskazującym kierunek dla przyszłych inicjatyw ubezpieczeniowych. Możesz wykorzystać go na wiele sposobów, na przykład współpracując z Twoim obecnym brokerem lub agentem. Decydując się na najbardziej kompleksową wersję audytu, otrzymasz również ekskluzywny poradnik dotyczący efektywnej zarządzania polisami, który odsłoni przed Tobą kluczowe aspekty ochrony z perspektywy doświadczonego brokera ubezpieczeniowego.

 

Przykładowe realizacje audytu ubezpieczeniowego

 • Zredukowaliśmy dokumentację ubezpieczeniową Klienta z 17 polis do zaledwie 2,
 • Zwiększyliśmy sumę ubezpieczenia Klienta dwudziestokrotnie bez podnoszenia składki,
 • Zredukowaliśmy składkę ubezpieczeniową o 8%, nie ograniczając przy tym zakresu ochrony,
 • Nasza interwencja pozwoliła Klientowi zaoszczędzić 6.331 zł, tylko na polisach majątkowych.

 

Autor


Bartosz Pękala // Asystent brokera //

 

Broker ubezpieczeniowy – kontakt

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.