Zerwany kabel, szkoda na 100.000 zł

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Zerwanie kabli, czy to pod ziemią, czy na powierzchni, również uszkodzenie innych nośników mediów (rurociągów, gazociągów itp.) – to typowe szkody, które zdarzają się w wielu firmach budowlanych.

W tym przypadku jednak nietypowe okazały się konsekwencje całego zdarzenia i dodatkowe koszty, którymi został obciążony nasz klient (a które to pokryła polisa OC firmy budowlanej).

 

Przebieg zdarzenia

Cała szkoda miała typowy przebieg – w wyniku błędu ludzkiego, podczas kopania w ziemi uszkodzony został kabel energetyczny. Operator koparki był zaznajomiony z projektami instalacji, mimo tego popełnił błąd i te kilka cm zaważyło o całym zdarzeniu.

Na szczęście nie doszło do szkód osobowych, zatem niezwłocznie sporządzono protokół z miejsca zdarzenia i szkodę przekazano do nas jako brokera w celu analizy oraz zgłoszenia do ubezpieczyciela.

 

Zgłoszenie szkody

Na etapie zgłoszenia szkody nasz klient, czyli sprawca zdarzenia, formalnie nie otrzymał jeszcze żadnego roszczenia. Zgodnie z zapisami OWU oraz dochowując należytej staranności, udokumentowaliśmy jednak całe zdarzenie ubezpieczycielowi, wskazując na możliwość wpłynięcia roszczenia w przyszłości. 

 

Roszczenie od poszkodowanego

Po ok 2 miesiącach od zdarzenia klient otrzymał formalne roszczenie od poszkodowanego. O ile spodziewaliśmy się obciążenia kosztami wymiany owego kabla (ok 30.000 zł), o tyle mniej oczywista była druga część roszczenia, a mianowicie obciążenie kosztami komunikacji zastępczej na czas uszkodzonej instalacji (ok 70.000 zł).

Okazało się bowiem, że poszkodowanym tj. właścicielem kabla była gminna spółka zarządzająca m.in. komunikacją tramwajową. Tym samym uszkodzenie kabla (jako szkoda majątkowa) spowodowało dodatkowe konsekwencje – konieczność natychmiastowego zorganizowania komunikacji zastępczej na czas naprawy. 

 

Wypłata odszkodowania

Jako broker ubezpieczeniowy w imieniu klienta poinformowaliśmy ubezpieczyciela o oficjalnym roszczeniu (powołując się na dwa miesiące wcześniej nadany numer szkody). Argumentowaliśmy, że szkoda majątkowa doprowadziła również do dodatkowych strat, które jednak były jej bezpośrednim następstwem. Całość potwierdzało stanowisko poszkodowanego oraz nota obciążeniowa.

Jako, że była to polisa OC firmy na na tzw. zakresie korporacyjnym, odszkodowanie zostało wypłacone z podstawowego zakresu ubezpieczenia (uszkodzenie instalacji podziemnych nie wymagało dodatkowych rozszerzeń). Ubezpieczyciel uznał, iż odpowiedzialność naszego klienta za zdarzenie jest oczywista, a koszty dodatkowe są bezpośrednim jej następstwem.

W związku z tym, że klient wcześniej pokrył ową notę obciążeniową, ubezpieczyciel zrefinansował mu koszty, pomniejszając je o 1.000 zł (udział własny w szkodzie po stronie klienta).

 

Podsumowanie

Uszkodzenie instalacji podziemnych to najczęściej zgłaszane przez nas szkody, biorąc pod uwagę branżę budowlaną. O ile jednoznaczne są w tym przypadku szkody materialne (koszty wymiany uszkodzonych instalacji na nowe), o tyle ewentualne następstwa mogą zaskoczyć, szczególnie tak jak w opisanym przypadku kilkukrotnie zwiększając roszczenie. 

Warto zauważyć, że dobra polisa OC firmy budowlanej już w podstawowym zakresie daje realne poczucie bezpieczeństwa. Są bowiem przypadki, w których owe straty finansowe, należałoby doubezpieczyć odpowiednią klauzulą (tak samo jak uszkodzenie instalacji podziemnych).

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy

Poszukujesz najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych dla Twojej firmy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji – zadzwoń już teraz na nr tel. 514-674-600 lub zostaw swój kontakt w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.