Pre-existing w ubezpieczeniu grupowym

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
Pre-existing w ubezpieczeniu grupowym

Pre-existing w ubezpieczeniu grupowym

Co oznacza pre-existing w ubezpieczeniu grupowym?

W umowach ubezpieczenia grupowego, zapisy dotyczące pre-existing (wcześniej istniejących) chorób są bardzo ważne, ponieważ wpływają na zakres ochrony ubezpieczeniowej i zobowiązania ubezpieczyciela wobec ubezpieczonych. Większość ubezpieczeń grupowych w OWU zawiera takie zapisy, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za zdarzenia mające podłoże we wcześniej występujących chorobach.

 

Pre-existing w praktyce

Poza sumami ubezpieczenia, zakresem ochrony i jak najkorzystniejszą składką, jednym z najważniejszych elementów ubezpieczenia grupowego jest wyłączenie odpowiedzialności za zdarzenia mające podłoże we wcześniej występujących chorobach. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody wynikłe z chorób, które były już obecne u ubezpieczonego przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony cierpi na chorobę serca przed podpisaniem umowy ubezpieczenia grupowego, a następnie dozna zawału serca, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zminimalizować jego wartość, ponieważ zdarzenie to było wynikiem choroby, która już istniała przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

 

Dlaczego pre-existing jest stosowany?

Tego typu zapisy w umowach ubezpieczenia grupowego mają na celu ochronę ubezpieczyciela przed sytuacjami, w których ubezpieczony wiedział lub miał powinność wiedzieć o swoim złym stanie zdrowia, a mimo to podjął decyzję o podpisaniu umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele chcą uniknąć sytuacji, w której ubezpieczony wykupuje ubezpieczenie wiedząc, że jest już chory, ale oczekuje, że ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty leczenia i związane z tym koszty finansowe.

 

>Tutaj<  przeczytasz jak możemy pomóc Twojej firmy wybrać
najlepsze ubezpieczenie grupowe dla pracowników.

 

Problem pre-existingu

Pre-existing może stanowić problem dla pracowników, którzy cierpią na choroby przewlekłe. W takim przypadku, pracownicy mogą mieć trudności z uzyskaniem odszkodowania za koszty leczenia związane z ich chorobą. Z tego powodu, przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu grupowym, pracownicy powinni dokładnie przeczytać zapisy umowy i zwrócić uwagę na wyłączenia i ograniczenia. Idealną sytuacją jest, kiedy rozwiązanie przygotowuje doświadczony broker ubezpieczeniowy.

Warto zauważyć jednak, że nie wszystkie ubezpieczenia grupowe zawierają wyłączenia odpowiedzialności z tytułu pre-existing, ale gdy takie wyłączenia istnieją, to ubezpieczony powinien być świadomy ich obecności i dokładnie przeczytać warunki umowy przed jej podpisaniem.

 

Jak my brokerzy rozwiązujemy problem pre-existingu?

Zgodnie z ustawą musimy jako brokerzy ubezpieczeniowi działać zgodnie z najlepiej pojętym interesem naszych klientów, tym samym w temacie ubezpieczenia grupowego, aby rozwiązać problem pre-existingu najczęściej znajdujemy dwa możliwe rozwiązania:

 1. Wykreślenie tego zapisu z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – rozpoczynając negocjacje programu ubezpieczenia grupowego dla pracowników firmy z góry narzucamy ubezpieczycielom nie tylko zakres, sumy ubezpieczenia, ale również konkretne zapisy / postanowienia, w tym brak akceptacji dla pre-exsitingu w umowie,
 2. Znalezienie ubezpieczyciela, który nie wyłącza pre-existingu na standardowym OWU – szczególnie przy mniejszych grupach pracowników ubezpieczyciele niechętnie godzą się na modyfikację OWU, wtedy rozwiązaniem pozostaje znalezienie takiego ubezpieczyciela, który w standardowych warunkach nie wyłącza odszkodowań spowodowanych przez wcześniej występujące choroby.

Z nami nie ma problemów nie do rozwiązania! Szukasz najkorzystniejszego ubezpieczenia grupowego dla pracowników? Zachęcamy do kontaktu z nasza kancelarią brokerską!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.