Klauzula inflacyjna w ubezpieczeniu

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
Klauzula inflacyjna w ubezpieczeniu

Kiedy klauzula inflacyjna w ubezpieczeniu ma zastosowanie?

W czasach galopującej inflacji, koszt usług, materiałów czy produktów rośnie w zatrważającym tempie, pojawia się więc ryzyko – co jeśli suma wcześniej zawartego ubezpieczenia w wyniku wzrostu cen rynkowych okaże się niewystarczająca w momencie szkody? Pomimo dokładnej analizy i ustalenia jej na bezpiecznym poziomie, wciąż trzeba wiązać się z ryzykiem wzrostu cen na rynku, które potrafi czasem przekroczyć nasze oczekiwania (wystarczy spojrzeć na wskaźniki inflacji notowane ostatnio przez GUS).

Klauzula inflacyjna jest dodatkową opcją w polisie ubezpieczeniowej, której zadaniem jest automatyczna ochrona ubezpieczonego mienia w momencie wyżej opisanej sytuacji. Wraz ze wzrostem cen rynkowych, adekwatnie rośnie suma ubezpieczenia. Klauzula inflacyjna likwiduje bowiem ryzyko niedoubezpieczenia wywołanego przez inflację.

 

Czy warto rozszerzyć polisę o klauzulę inflacyjną?

Zdecydowanie jest to opcja warta rozważenia, zważywszy na zaobserwowany przez ostatni czas zauważalny wzrost cen na rynku. Rozszerzenie zakresu polisy o klauzulę inflacyjną pozwoli uniknąć ryzyka niewystarczającego zabezpieczenia przed szkodami wynikającymi z inflacji. W przeciwnym razie, w momencie szkody może okazać się, że suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie kosztów napraw lub odbudowy mienia. W takim przypadku za te część kosztów, których nie pokryje ubezpieczyciel będzie odpowiadał przedsiębiorca.

 

Klauzula inflacyjna w praktyce

Przykładowa treść klauzuli inflacyjnej w została przedstawiona na poniższym przykładzie, nie jest ona ściśle określona, bowiem może się różnić w zależności od wynegocjowanych warunków. Zalecane jest zatem skorzystanie z usług brokera, aby pomógł on z wyborem ostatecznego kształtu klauzuli.

PRZYKŁAD 1: „W przypadku wystąpienia szkody, suma ubezpieczenia zostanie automatycznie zwiększona o wartość ostatniego opublikowanego przez GUS wskaźnika inflacji. Zwiększenie sumy ubezpieczenia na skutek tej klauzuli obowiązuje tylko w przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej.”

PRZYKŁAD 2: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o ostatni opublikowany przez GUS wskaźnik inflacji, nie więcej jednak niż aktualna wartość nowego mienia tego samego typu i tej samej klasy.”

 

klauzula inflacyjna

 

Wybór najlepszych warunków w klauzuli inflacyjnej

Uzyskanie jak najlepszych warunków przy rozszerzaniu polisy o klauzulę inflacyjną wymaga sporej wiedzy oraz zawsze sprowadza się do procesów negocjacyjnych. Aby mieć pewność uzyskania najlepszych warunków skorzystaj z usług profesjonalnego brokera.

Broker dzięki swojemu zdobytemu doświadczeniu, pomoże ci również zadbać o odpowiednio zabezpieczoną firmę, pozbędzie się błędów zawartych w Twoich polisach i często obniży przy tym koszt Twoich dotychczasowych składek.

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Jako doświadczeni brokerzy możemy pomóc Twojej firmie w odpowiednim oszacowaniu sum ubezpieczenia mienia oraz przeprowadzeniu konkursu ofert na najlepsze ubezpieczenie.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.