8 powodów, dla których warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
8 powodów, dla których warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym

8 powodów, dla których warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym

Zastanawiasz się jakie korzyści odniesie Twoja firma współpracując z doświadczoną kancelarią brokerską? Oto kilka powodów:

 

1. Interes klienta przede wszystkim

Brokerzy ubezpieczeniowi, zgodnie z prawem (patrz ustawa o dystrybucji ubezpieczeń) „wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępują uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów”. Tym samym współpraca z brokerem zapewnia Twojej firmie punkt widzenia niezależny od ubezpieczycieli.

 

2. Broker = doświadczenie

Aby zostać brokerem ubezpieczeniowym należy posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, zdać państwowy egzamin przez Komisją Nadzoru Finansowego (zaliczenie od 75%), być niekaralnym oraz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC na poziomie prawie 2 mln €!

Czy wiesz, że, aby zostać agentem ubezpieczeniowym nie jest wymagane żadne doświadczenie zawodowe?! Podstawowym wymaganiem poza niekaralnością jest zdanie egzaminu… w siedzibie danego ubezpieczyciela lub multi-agencji.

 

3. Rekomendacja brokerska

W odróżnieniu od agenta, broker ubezpieczeniowy ma ustawowy obowiązek opracowania tzw. rekomendacji, czyli porady dla klienta, która będzie rzetelną, obiektywną analizą ofert zebranych z rynku. Rekomendacja ma uwzględniać potrzeby klienta oraz złożoność konkretnego przypadku, doprowadzając do świadomego wyboru najlepszej oferty ubezpieczenia.

 

4. Prowadzenie procesu likwidacji szkód

Broker ubezpieczeniowy jako pełnomocnik klienta może w jego imieniu zgłaszać szkody, prowadzić ich bieg oraz redagować stanowiska / odwołania od decyzji – pracodawcą brokera jest bowiem jego klient. Agent ubezpieczeniowy jest natomiast pełnomocnikiem… ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli (multi-agent), tym samym nie może działać na szkodę swojego mocodawcy.

 

audyt ubezpieczeniowy

 

5. Znajomość rynku

Skoro brokerzy muszą przygotowywać dla klientów rekomendacje, na bazie analizy ich potrzeb, muszą też szeroko badać rynek ofert ubezpieczenia. Wieloletnia praktyka, znajomość trendów i apetytu na ryzyko pozwalają na najbardziej efektywne negocjacje z rynkiem ubezpieczeniowym. Broker siłą rzeczy ma szersze rozeznanie rynku niż agent.

 

6. Obowiązek szkoleniowy

Każda osoba wykonująca tzw. czynności brokerskie (czyli zarówno broker ubezpieczeniowy jak i asystent brokera) ma obowiązek odbywania minimum 15 godzin szkoleń zawodowych rokrocznie. Spełnienie tego obowiązku jest raportowane do Komisji Nadzoru Finansowego, jako jeden z elementów rocznego raportu z działalności kancelarii brokerskiej.

 

7. Broker = doradca (a nie sprzedawca)

Dobry broker ubezpieczeniowy to świetny doradca dla Twojej firmy. Jego rola zwykle wykracza poza ustawowe obowiązki – np. w naszej kancelarii wartością dodaną dla naszych klientów są audyty ubezpieczeniowe, pozwalające ocenić poziom bezpieczeństwa w danej firmie, na bazie dokumentacji ubezpieczeniowej, PPOŻ i BHP.

Doświadczony i polecany broker ubezpieczeniowy bazuje na wieloletnich relacjach ze stałymi klientami, tym samym nie będzie ryzykował „wciskania” niepotrzebnych czy wadliwych polis ubezpieczeniowych, woląc doradzić najlepsze rozwiązania i zachować markę oraz twarz profesjonalisty.

 

8. Broker ubezpieczeniowy to wciąż elitarny zawód

Tylko ok 1500 osób fizycznych i prawnych w Polsce może tytułować się mianem brokera ubezpieczeniowego, podczas gdy agentem ubezpieczeniowym można nazwać zgodnie z polskim prawem ok 30 000 osób (tj. 20-krotnie więcej!).

 

jak zostać brokerem ubezpieczeniowym

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy Katowice

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.