Ubezpieczenia majątkowe – pomoc dla firm w Katowicach

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
broker ubezpieczeniowy śląsk

Ubezpieczenia majątkowe odgrywają kluczową rolę w zabezpieczeniu interesów przedsiębiorstw przed nieprzewidzianymi stratami finansowymi. W poniższym artykule wyjaśniamy, co to jest ubezpieczenie majątkowe, czym jest polisa majątkowa i jak negocjować korzystne umowy ubezpieczenia.

Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest ochrona majątku przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak pożar, kradzież czy zalanie, które powodują zniszczenie lub utratę mienia. Polisa majątkowa pokrywa straty finansowe wynikające z takich zdarzeń, chroniąc interesy firmy.

Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń majątkowych, w związku z czym wybór można dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Niektóre z nich obejmują ubezpieczenie budynków i nieruchomości, ubezpieczenie maszyn i urządzeń, ubezpieczenie towarów i zapasów czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Dobrze dobrana polisa majątkowa dostosowana do specyfiki firmy pozwoli na optymalne zabezpieczenie jej interesów.

Fachowe doradztwo ubezpieczeniowe i wsparcie w negocjacjach

Istotnym aspektem związanym z ubezpieczeniami majątkowymi jest współpraca z brokerem, która może pomóc firmom w znalezieniu odpowiednich ubezpieczeń oraz w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dobrym przykładem jest nasza firma zrzeszająca ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie, które mogą okazać się niezwykle pomocne przy wyborze odpowiedniej polisy. Wiemy, jak prowadzić rozmowy z ubezpieczycielami, aby zapewniać naszym Klientom optymalne warunki umów.

Jako broker świadczymy fachowe doradztwo ubezpieczeniowe, podpowiadając Klientom najlepsze dla nich rozwiązania. Doradcy ubezpieczeniowi pomagają w analizie potrzeb przedsiębiorstwa, doborze odpowiednich ubezpieczeń majątkowych oraz negocjacji korzystnych warunków umów ubezpieczenia.

Najlepszy wybór ubezpieczenia

Katowice to przykład miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą znaleźć szeroką ofertę ubezpieczeń dla swoich firm. Naszym zadaniem jest znaleźć najlepsze ubezpieczenia w Katowicach. Warto pamiętać, że ubezpieczenia majątkowe to jeszcze nie wszystko, czego potrzebują firmy. Ważnym zabezpieczeniem przedsiębiorstw są też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znane też jako ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC dla firm chroni przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich, które doznały szkód w wyniku błędów popełnionych przez firmę. Również w tym obszarze pomagamy naszym Klientom w mieście Katowice i nie tylko.

Ubezpieczenia majątkowe stanowią ważne wsparcie dla firm, chroniąc ich interesy oraz majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego i fachowego doradztwa, aby dobrze zabezpieczyć swoją firmę. Kluczową kwestią jest dostosowanie warunków umowy ubezpieczenia i zapisów polisy majątkowej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.