Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeń

Wiele dziedzin nauki podejmuje się próby zdefiniowania pojęcia ryzyka, jednak na potrzeby niniejszego artykułu przytoczyć należy przede wszystkim definicję ekonomiczną:

 

Ryzyko  – prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej. Także takie działanie czy przedsięwzięcie, w którym nie wszystkie zmienne są oszacowane lub nie dadzą się oszacować na bazie rachunku prawdopodobieństwa. Ryzyko różni się od niepewności tym, że dotyczy zjawisk powtarzalnych, które można w pewnej mierze skalkulować.

[źródło: Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003]

 

Jak natomiast należy rozumieć pojęcie zarządzania ryzykiem? Jeden z bardziej spójnych dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem tj. norma ISO 31000:2009, opisuje ten proces jako „skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją
w odniesieniu do ryzyka.”

 

Ryzykiem można i należy zarządzać w każdym przedsiębiorstwie, min. poprzez jego: identyfikację, analizę, planowanie konkretnych działań prewencyjnych czy monitorowanie przyjętych założeń. Profesjonalny system zarządzania ryzykiem stworzony m.in. w oparciu
o wskazaną powyżej normę ISO, jest narzędziem, które pozwoliło wielu firmom na odbudowanie potencjału po poważnych zdarzeniach – dużo łatwiej postępować np. po pożarze magazynu, mając z góry opracowane schematy działania krok po kroku. Jest to jednak dokument, którego przygotowanie wymaga odpowiednich zasobów w firmie – głównie czasowych (oddelegowanie pracowników do przygotowania dokumentacji) i finansowych (zwyczajowo to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych na przygotowanie planu przez ekspertów).

 

Wydaje się, że absolutnym minimum, które warto zrobić w każdej firmie, jest prosty plan zarządzania ryzykiem, który można przygotować wspólnie z księgową, BHP-owcem
i brokerem ubezpieczeniowym. Poniżej przykładowy, uniwersalny plan, który można dopasować do większości podmiotów na rynku:

 

FIRMA PRODUKCYJNA OPAKOWANIX & BRANDING SP. Z O.O. SP.K.
ROZPOZNANE RYZYKA KLUCZOWE DLA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POTENCJALNE SCENARIUSZE ANALIZA WPŁYWU REALIZACJI DANEGO RYZYKA NA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY PLANOWANE / PODJĘTE  DZIAŁANIA PREWENCYJNE
RYZYKO
POLITYCZNE
szybkie wprowadzanie ustaw, brak dotacji dla prywatnych firm, zmiany podatkowe przeciętny stała obsługa firmy przez doradcę podatkowego, ubezpieczenie osób decyzyjnych (polisa D&O)
RYZYKO
RYNKOWE
nasilenie agresywnej, dumpingowej konkurencji, spadek popytu bardzo duży zatrudnienie profesjonalnych handlowców, marketing internetowy, optymalizacja kosztów produkcji, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie osób decyzyjnych
RYZYKO
FINANSOWE
podwyżka stóp procentowych, bankructwa kontrahentów, zaostrzenie wymogów dotyczących kredytów duży negocjacje długoterminowych umów z bankami z możliwością renegocjacji, ubezpieczenie należności handlowych
RYZYKO
OPERACYJNE
szybkie technologiczne zmiany na rynku duży optymalizacja procesów produkcyjnych zgodnie z KAIZEN
RYZYKO KONTRAKTOWE spadek liczby zamówień na rynku, brak finansowych możliwości startowania w przetargach bardzo duży zatrudnienie profesjonalnych handlowców, negocjacje długoterminowych umów na gwarancje ubezpieczeniowe
RYZYKO
REPUTACJI
konieczność wycofania wadliwego produktu z marketów, masowe zatrucia bardzo duży ciągłe doskonalenie procesów w firmie zgodnie z normami ISO, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie osób decyzyjnych, ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku
RYZYKO

DOTYCZĄCE

MAJĄTKU

pożar, zalanie, powódź, uszkodzenie kluczowych maszyn bardzo duży stała obsługa firmy przez BHP-owca, przestrzeganie norm i przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia firmy, ubezpieczenie utraconego zysku po szkodzie
RYZYKO

DOTYCZĄCE

ZASOBÓW

LUDZKICH

wypadek przy pracy, grupowe zwolnienia, brak odpowiednich fachowców na rynku pracy bardzo duży ciągłe prowadzenie rekrutacji, korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie osób decyzyjnych
RYZYKO

DOTYCZĄCE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

wadliwe produkty i odpady oddziaływujące na pracowników oraz klientów bardzo duży stała obsługa firmy przez BHP-owca, przestrzeganie norm i przepisów prawnych, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie od szkód środowiskowych

Powyższa tabela pokazuje jak dużą rolę w zarządzaniu ryzykiem w każdej firmie mogą odegrać ubezpieczenia. Dopasowany i kompleksowy program ubezpieczenia pozwala bowiem na transfer wielu ryzyk z firmy na ubezpieczyciela, co widać na przykładzie fikcyjnej firmy OPAKOWANIX & BRANDING SP. Z O.O. SP.K.

 

Podsumowując – dobrą praktyką jest konstrukcja kompleksowego programu ubezpieczenia danej firmy opartego nie tylko o wymogi kontrahentów, z którymi ta firma współpracuje,
ale przede wszystkim ukierunkowanego na przetransferowanie na wybranego ubezpieczyciela jak największej ilości ryzyk, w założonym przez firmę budżecie.

 

Szukasz doświadczonego i polecanego brokera ubezpieczeniowego?

Szukasz dobrego ubezpieczenia firmy?

Napisz do nas!